4 Patti Trimble_EndangeredShowyClover#4_2015_Oil on Linen_39x39%22

Endangered Showy Clover, oil on linen 36×36″, 2015