Patti Trimble, Endangered Fountain Thistle, oil on linen, 26×26 2013

Endangered Fountain Thistle Two