Patti Trimble, Endangered Fountain Thistle, 6×6″, oil on board, 2013

Trimble, Endangered Fountain Thistle