Patti Trimble, Endangered Primrose Two, Oil on Linen, 22×22″2012

Endangered Primrose 2 oil on board 6×6″ 2015

Oil on Linen, 22×22″