Patti Trimble, Tiburon Mariposa Lily, 6×6″, oil on board, 2013

Tiburon Mariposa Lily oil on board 6×6″ 2015